06-36348498
info@vitaleverbindingen.nl

Over Vitale Verbindingen

Jouw community van en naar herstel

Wie we zijn

Vitale Verbindingen is opgezet door en voor mensen met ervaring in de GGZ. We zijn een herstelcommunity die bestaat uit mensen met ervaring in de GGZ en/of mensen die ervaring hebben met gebeurtenissen die het leven ontwricht hebben. Zij komen uit alle wijken van Arnhem.

Herstel

Herstelervaringen worden ingezet om elkaar te helpen, te ondersteunen en te groeien. Participatie en inclusie zijn de nieuwe woorden, die je tegenwoordig vaak hoort. Voor Vitale Verbindingen is dit praktijk. Het gaat niet om je specifieke “rugzakje”. Bij Vitale Verbindingen ontdek je dat je niet je diagnose bent. Je bent mens en onderdeel van de maatschappij.

Inzet, ervaring en herstel

Bij trainingen, workshops, lezingen en andere activiteiten worden eigen herstelervaringen ingezet. Dit om aan om aan elkaars en andermans herstel, groeimogelijkheid te geven.

Iedereen draagt bij

Vitale Verbinders, wijkbewoners, ondernemingen, instellingen, overheid, vrienden van, allemaal dragen zij bij aan een plek waar iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Bekijk hier een greep uit onze Verbindingen.

Doelstelling

Onze doelstelling is het bieden van een herstelcommunity in Arnhemse wijken voor en door mensen in of na herstel van verslaving of psychiatrie. Vitale Verbindingen is opgestart vanuit de wijk, door wijkbewoners met ervaringsdeskundigheid.

Organisatie en contactgegevens

Bestuur – Het bestuur van stichting Vitale Verbindingen bestaat uit Marius Schoormans (voorzitter), Monique van den Berg (penningmeester), Gerda Hendriks (secretaris), André Scholten (bestuurslid) en Josee Briarie (bestuurslid). Voor vragen aan het bestuur kun je contact opnemen via coordinatie@vitaleverbindingen.nl.

Coördinatie algemeen – De coördinator van Vitale Verbindingen is Hezel de Grood. Voor vragen aan Hezel de Grood kun je contact opnemen via hezel.degroodvitaleverbindingen.nl of telefoonnummer 06-36348498.

Meewerkend coach – De meewerkend coach voor Vitale Verbinders is Nancy van den Heuvel. Zij is bereikbaar via nancy.vandenheuvel@vitaleverbindingen.nl of telefoonnummer 06-13305546.

Administratie – De administratie wordt verzorgd door Mireille van Kempen. Voor administratieve vragen kun je contact opnemen via administratie@vitaleverbindingen.nl.

Subsidiecoördinator – Mireille van Kempen is subsidiecoördinator. Zij is bereikbaar via administratie@vitaleverbindingen.nl.

Office – De backoffice wordt verzorgd door Mariëlle van Vorst en Cindy van Essen. Voor algemene vragen kun je contact opnemen via info@vitaleverbindingen.nl.

Communicatie – Voor vragen of ondersteuning bij communicatie-activiteiten kun je contact opnemen met het team Communicatie via communicatie@vitaleverbindingen.nl. Deze inbox wordt beheerd door Mariëlle van Vorst en Cindy van Essen.

Begeleiding en ervaringsdeskundigheid – Voor vragen over en aanvragen voor begeleiding door ervaringsdeskundigen binnen Vitale Verbindingen kun je contact opnemen via ed@vitaleverbindingen.nl. Deze inbox wordt beheerd door Janite Brands.

Coördinatie Wijkacademie – Voor vragen over en aanmelden voor de wijkacademie-activiteiten kun je contact opnemen via wijkacademie@vitaleverbindingen.nl of via tel. 06-49544012.

Coördinatie Wmo-trajecten – Vitale Verbindingen is zorgaanbieder onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De coördinator voor inhoudelijke zaken is Hezel de Grood, bereikbaar via hezel.degrood@vitaleverbindingen.nl. De coördinator voor praktische zaken is Mariëlle van Vorst, bereikbaar via coordinatie@vitaleverbindingen.nl.

Aanmelden voor activiteiten – Voor het aanmelden van een activiteit kun je contact opnemen met de activiteitbegeleider. Op de flyer en in de activiteit zelf in de activiteitenagenda vind je de gegevens hiervoor. Voor meer informatie of aanmelden voor activiteiten in Arnhem-Noord kun je bellen naar tel. 06-16307949. Voor meer informatie of aanmelden voor activiteiten in Arnhem-Zuid kun je bellen naar tel. 06-49544012.

Contactgegevens:
Stichting Vitale Verbindingen
Kantoor De Lommerd (ruimte 1.4)
Spijkerstraat 185
6828 DC Arnhem
Coördinator: Hezel de Grood, tel. 06-36348498
RSIN: 858242138

Jaarplannen en -verslagen

Jaarplan 2020
Jaarverslag 2020
Jaarplan 2021
Jaarverslag 2021
Jaarplan 2022

Financieel

Naast het bestuur en enkele betaalde parttime medewerkers draait de organisatie op vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De doelstelling en bijbehorende activiteiten van Vitale Verbindingen dienen nagenoeg geheel het algemeen belang.

Baten en lasten 2020

Wil je op de hoogte blijven?