06-16307949
info@vitaleverbindingen.nl

Over Vitale Verbindingen

Jouw community van en naar herstel

Wie we zijn

Stichting Vitale Verbindingen is opgezet door en voor mensen met ervaring in de GGZ. We zijn een herstelcommunity die bestaat uit mensen met ervaring in de GGZ en/of mensen die ervaring hebben met gebeurtenissen die het leven ontwricht hebben. Zij komen uit alle wijken van Arnhem.

Herstel

Herstelervaringen worden ingezet om elkaar te helpen, te ondersteunen en te groeien. Participatie en inclusie zijn de nieuwe woorden, die je tegenwoordig vaak hoort. Voor Vitale Verbindingen is dit praktijk. Het gaat niet om je specifieke “rugzakje”. Bij Vitale Verbindingen ontdek je dat je niet je diagnose bent. Je bent mens en onderdeel van de maatschappij.

Inzet, ervaring en herstel

Bij trainingen, workshops, lezingen en andere activiteiten worden eigen herstelervaringen ingezet. Dit om aan om aan elkaars en andermans herstel, groeimogelijkheid te geven.

Iedereen draagt bij

Vitale Verbinders, wijkbewoners, ondernemingen, instellingen, overheid, vrienden van, allemaal dragen zij bij aan een plek waar iedereen mag zijn zoals hij of zij is. Bekijk hier een greep uit onze Verbindingen.

Vitale Verbindingen is lid van de Nederlandse Vereniging voor Zelfherstel en Regie

Doelstelling

Onze doelstelling is het bieden van een herstelcommunity in Arnhemse wijken voor en door mensen in of na herstel van verslaving of psychiatrie. Vitale Verbindingen is opgestart vanuit de wijk, door wijkbewoners met ervaringsdeskundigheid.

Organisatie en contactgegevens

Bestuur – Het bestuur van stichting Vitale Verbindingen bestaat uit André Scholten (voorzitter), Josee Briarie (penningmeester), Sylvia Swart (bestuurslid) en Nathalie Borgers. Voor vragen aan het bestuur kun je contact opnemen via bestuur@vitaleverbindingen.nl.

Coördinatie algemeen – De interim-coördinator van Vitale Verbindingen is Hester Wachtmeester. Voor vragen aan Hester Wachtmeester kun je contact opnemen via coordinator@vitaleverbindingen.nl of via telefoonnummer 06-16307949.

Administratie – De administratie wordt verzorgd door Hugo van Hoegee. Voor administratieve vragen kun je contact opnemen via bestuur@vitaleverbindingen.nl.

Office – De backoffice wordt verzorgd door Mariëlle van Vorst en Cindy van Essen. Voor algemene vragen kun je contact opnemen via info@vitaleverbindingen.nl.

Communicatie – Voor vragen of ondersteuning bij communicatie-activiteiten kun je contact opnemen met het team Communicatie via communicatie@vitaleverbindingen.nl. Deze inbox wordt beheerd door Mariëlle van Vorst en Cindy van Essen.

Stage – Vitale Verbindingen biedt stageplekken voor diverse opleidingen. De stagecoordinator is Simone Brouwer en is bereikbaar via stage@vitaleverbindingen.nl.

Aanmelden voor activiteiten – Voor het aanmelden van een activiteit kun je contact opnemen met de activiteitbegeleider. Op de flyer en in de activiteit zelf in de activiteitenagenda vind je de gegevens hiervoor.

Contactgegevens:
Stichting Vitale Verbindingen
De Wiltstraat 6
6821 CE Arnhem
Tel. 06-36348498
RSIN: 858242138

Jaarplannen en -verslagen

Jaarplan 2020
Jaarverslag 2020
Jaarplan 2021
Jaarverslag 2021
Jaarplan 2022
Jaarverslag 2022
Jaarplan 2023
Jaarverslag 2023
Jaarplan 2024

Financieel

Naast het bestuur en enkele betaalde parttime medewerkers draait de organisatie op vrijwilligers. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De doelstelling en bijbehorende activiteiten van Vitale Verbindingen dienen nagenoeg geheel het algemeen belang.

Baten en lasten 2020
Balans 2021
Baten en Lasten 2021
Balans 2022
Baten en lasten 2022

Wil je op de hoogte blijven?