06-36348498
info@vitaleverbindingen.nl

Training Ervaringswerker in de Wijk

Jouw community van en naar herstel

Training Ervaringswerker in de Wijk

Tijdens deze training leer je hoe jij jouw ervaringen, levensverhaal en kracht in kunt zetten voor jezelf en anderen. De training biedt handvatten om stappen te zetten in je herstel vanuit je eigen passie. Je ontwikkelt praktische vaardigheden waarmee je aan de slag kunt gaan in de (eigen) wijk als ervaringswerker. Zelfregie en zelforganisatie vormen het uitgangspunt. Ook wordt er een basis geboden voor het leren vertellen van jouw eigen (herstel)verhaal, het ontdekken van je passies en talenten en het toepassen van gesprekstechnieken in de praktijk.

De training Ervaringswerker in de Wijk, helpt jou:
●  een verdere stap te zetten in je eigen herstel.
●  te verkennen of en hoe je jouw ervaring in kan zetten voor anderen.
●  praktische vaardigheden op te doen om jouw ervaring functioneel in te zetten.
●  aan de slag te gaan in je eigen wijk of gemeenschap om te bevorderen dat anderen met een soortgelijke ervaring als jij, ook kunnen meedoen.

Deze training biedt houvast en een andere visie voor je herstel en nodigt je uit hierin een volgende stap te zetten, je netwerk vergroten en samen te verkennen hoe jouw ervaring kan worden ingezet als basis voor participatie.

Deze training is ontwikkeld door de ervaringsdeskundigen van Vitale Verbindingen. Deze training wordt geboden vanuit Vitale Verbindingen aan vrijwilligers en bewoners van Arnhem die aan de slag willen, of dit al zijn, binnen Vitale Verbindingen met het inzetten van eigen ervaringen en je kwaliteiten en vaardigheden te leren kennen en te gebruiken.
We doen dit tijdens twee dagdelen in de week voor vijf weken en een eindpresentatie met certificaat tijdens de terugkomdag.
Het is een leuke en leerzame training! In vijf blokken behandelen we je persoonlijke verhaal, herstel en ervaringsdeskundigheid, kwaliteiten en valkuilen, zelfregie en organisatie, het herstelplan, de ABCD en praktisch projecten organiseren en passie.
De kosten voor de training zijn eenmalig €25,-.

De eerstvolgende training start in mei 2022:

– dinsdag 24 mei 10.00 – 12.30 uur in Inloophuis Sint Marten
– vrijdag 27 mei 10.00 – 12.30 uur in wijkcentrum de Madser
– dinsdag 31 mei 10.00-12.30 uur in inloophuis Sint Marten
– vrijdag 3 juni 10.00 – 12.30 uur in wijkcentrum de Madser
– dinsdag 7 juni 10.00 – 12.30 uur in inloophuis Sint Marten
– vrijdag 10 juni 10.00 – 12.30 uur in wijkcentrum de Madser
– dinsdag 12 juli 10.00 – 12.30 uur in inloophuis Sint Marten
– vrijdag 15 juli om 10.00 – 12.30 uur in wijkcentrum de Madser
– donderdag 1 september eindopdrachten inleveren
– dinsdag 13 september eindpresentatie en certificaat

Trainers: Janite, Martijn en Johan
Aanmelden:  info@vitaleverbindingen.nl