06-36348498
info@vitaleverbindingen.nl

Training Omgaan met verward gedrag

Jouw community van en naar herstel

De training Beter omgaan met mensen met verward gedrag is een training voor professionals. Deelnemers van deze training kunnen o.a. zijn wijkcoaches, wijkmaatschappelijk werkers, medewerkers woningbouwvereniging, thuiszorg, verpleegkundigen, SPV-ers, etc.

Het doel van de training is dilemma’s en positieve ervaringen vanaf de werkvloer koppelen aan ervaringen van de ervaringsdeskundigen en opbouwende kennisuitwisseling. Het thema ‘verward gedrag’ kan breed gezien worden, van onbegrepen gedrag, zoals kan voorkomen bij onder andere een psychose, burn-out, depressie, trauma, psycho-geriatrische problemen, verslaving en lichamelijke aandoeningen etc.

De training bestaat uit een gedeeld programma. Het eerste uur bieden we informatie en middelen om vanuit de werkplek zelf invulling te geven aan het programma, toegespitst op de situatie van de werkomgeving. Dit wordt samen met een ervaringsdeskundige vormgegeven.

Het tweede deel bestaat uit een programma waarbinnen ruimte is voor dialoog met ervaringsdeskundigen en het krijgen van antwoorden op vragen die er liggen vanuit de praktijk. Er kan gewerkt worden met subgroepjes met een ervaringsdeskundige per groep en ander trainingsmateriaal.

Een gezamenlijk project maken van deze training valt onder de mogelijkheden.

Voor meer informatie over deze training kun je contact opnemen via info@vitaleverbindingen.nl.