0619173659
info@vitaleverbindingen.nl

Vacature Ervaringsdeskundige

Jouw community van en naar herstel

Wij zoeken jou!

Ben jij iemand met ervaringen met psychische problemen, verslaving, geweld, eenzaamheid, stigma  en ontwrichting in je leven?
Zit je nu in een gevorderd herstelproces, heb je vermogen tot zelfreflectie om je eigen ervaringen te kunnen benutten ten goede van de ander?
Heb je communicatieve vaardigheden en kun je omgaan met conflicten?
Heb je verantwoordelijkheidsgevoel en durf je je te committeren?
Heb je kennis over herstel en herstelondersteunende zorg?
Ben je bereid om je ervaringsdeskundigheid blijven te ontwikkelen d.m.v. trainingen, intervisie en het algemeen onderhouden van je kennis?

Dan is werken bij Vitale Verbindingen een mooie kans!


Mogelijke werkzaamheden en rollen:

 • Ervaringsdeskundige coaching van wijkbewoners, in samenwerking met of op verwijzing van wijkteams. Dit kan met huisbezoek of in één van de wijkcentra waar je je afspraken plant.
 • Het opzetten en uitvoeren van voorlichtingen in de wijk.
 • Het implementeren van herstelgroepen en het faciliteren daarvan.
 • Workshops geven over herstel, diagnostiek, persoonlijke ontwikkeling en thema’s.
 • Het ondersteunen van peers binnen de organisatie op het gebied van herstel en participatie.
 • Adviseren vanuit ervaringsdeskundigheid over beleid ten aanzien van hulp- en dienstverlening
 • Intervisie faciliteren
 • Faciliteren van inloopplekken en sociale activering in de programmering en netwerken
 • Bijdragen aan de interne en externe visievorming omtrent ervaringsdeskundigheid.
 • Het aanbieden van trainingen als (co-)trainer.


Wat we in ieder geval verwachten:

 • Minimaal twee dagdelen (8 uur in totaal) beschikbaar
 • Bij voorkeur wonend in de wijken Sint Marten, Klarendal, Spijkerkwartier, Geitenkamp, Het Broek, Malburgen of Schuytgraaf-Elderveld
 • Bij mensen thuis willen komen
 • Goed om kunnen gaan met soms afwijkend gedrag
 • Presentie kunnen uitoefenen
 • Deelnemen aan intervisie en peersupport
 • Zelfstandig kunnen werken, maar ook samen
 • Bereidheid tot samenwerking met professionals
 • Om kunnen gaan met cliëntgegevens op AVG-verantwoorde manier
 • Op de hoogte zijn van bestaande herstelinitiatieven in de wijk

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een fijne plek om je vaardigheden en passies te ontdekken en te leren
 • Een werkplek waar je kunt terugvallen op je peers en mede-ervaringsdeskundigen
 • Met anderen impact kunnen maken en je eigen regie vergroten.
 • De meerwaarde van je eigen ervaringen gebruiken ten goede van je leefomgeving en in de wijken
 • Samenwerken met andere wijkwerkers, je netwerk vergroten en leren van elkaar

De functie is op vrijwillige basis, met mogelijkheid om in te stromen via een traject Activerend Werk of via onze training Ervaringswerker in de wijk. Ook zijn er mogelijkheden om op termijn toe te werken naar een ZZP-constructie.

Aanmelden kan via info@vitaleverbindingen.nl


Over Vitale Verbindingen

Stichting Vitale Verbindingen streeft ernaar om ervaringsdeskundigheid een prominente rol te laten vervullen in de wijken en bewoners uit te nodigen gebruik te maken van de specifieke vaardigheden die ervaringsdeskundigen te bieden hebben in het sociale domein. Dat houdt in dat we ons aanbod laten leiden door onze visie dat herstel en empowerment leidraad is in onze manier van werken. De ruimte creëren waar bewoners met een hulpvraag omtrent herstel, ontwikkeling, netwerkversterking, eigen kracht en participatie binnen hun eigen tempo ondersteund kunnen worden. Dit houdt bovendien in dat we nauw samenwerken met professionals en organisaties in de wijken en waar nodig advies en voorlichting geven en op het beleid inspelen in de gemeente Arnhem.  Ervaringsdeskundigen binnen Vitale Verbindingen werken samen met anderen in organisaties waar ook ervaringsdeskundigen werkzaam zijn binnen Arnhem. Waar nodig verwijzen zij door of gaan mee naar hulpinstanties als doorverwijzing nodig is.

De ervaringsdeskundigen, ook wel herstelcoaches genoemd, wonen in de buurt van hun werkgebied en betrekken de wijken Sint Marten, Klarendal, Spijkerkwartier, Geitenkamp, Het Broek, Malburgen en Schuytgraaf-Elderveld, en daar waar verder vraag is. De verbinding met de eigen wijk en kennis daarvan werkt als basis voor de ondersteuning en het creëren van aanbod in de wijk. Dit gebeurt vanuit onze visie dat de vrijwilligers aansluiten op wat al aanwezig is in de leefomgeving en het aanmoedigen van eigen regie en krachten die in de wijken aanwezig zijn.

Bekijk ook ons vacaturepagina of lees meer over de andere Vitale Verbinders.