06-16307949
info@vitaleverbindingen.nl

Wijkacademie Vitale Verbindingen

Jouw community van en naar herstel

Vitale Verbindingen heeft haar workshops en trainingen ondergebracht in de zogenoemde ‘Wijkacademie Vitale Verbindingen’ en werkt hierin samen met verschillende GGz-partners, burgerinitiatieven, sociale wijkteams
en andere partners in het sociale domein. De Wijkacademie van Vitale Verbindingen is een lerend netwerk van, voor en door buurtbewoners, die al dan niet zelf in herstel zijn van ontwrichtende GGz- of verslavingsproblematiek. 

Gevarieerd programma

Wijkbewoners, (zorg- en welzijns-) professionals en ervaringsdeskundigen werken samen in een gevarieerd programma, leren aan en van elkaar. Wonen, werken en leren in de wijk. Het programma is gericht op het opdoen van positieve herstelervaringen waarbij de psychische kwetsbaarheid er mag zijn als onderdeel van de inclusieve samenleving. Belangrijk hierin is dat ontmoeting, samen delen en samen ervaren de-stigmatiserend werken.

In onze activiteitenagenda vind je alle geplande workshops en trainingen in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid.

Iedereen is welkom

Het aanbod is niet alleen gericht op bewoners in herstel van een psychische kwetsbaarheid of andere vormen van een ontwrichtende situatie, maar ook op hun omgeving en de professionals die deze mensen ondersteunen. De dialoog en uitwisseling staat hierin centraal.

Een brug slaan

Het programma is een brug naar het herstelaanbod van GGz-instellingen en verslavingszorg in Arnhem. En andersom kunnen deelnemers van het herstelaanbod van de GGz- instellingen uitstromen naar ons aanbod. De vervolgstap is onze training “Ervaringswerker in de Wijk”

Meer informatie

Voor het aanmelden voor een Wijkacademie Workshop vind je het telefoonnummer of het e-mailadres op de betreffende flyer.

Voor meer informatie over de Wijkacademie Vitale Verbindingen kun je contact opnemen via wijkacademie@vitaleverbindingen.nl.